Urskogens berättelser

Huldrans Natt handlar om den riktiga skogen. Inte om den skog som planteras för industrin, inte om den skog som är ordnad för oss människor att njuta av – utan om den skog som bara finns där för sin egen skull. En skog som bara lever för att leva.

Den riktiga skogen är en skog rik på former – och rik på berättelser.

Huldrans Natt består av en guidad naturskogsvandring och ett spel, där urskogens väsen förstärks med inslag av teater, dans och musik. Vandringen fungerar som ledsagare genom de ekologiska sammanhangens, via skogens och platsens egen kulturhistoria, in till den värld där fantasi och verklighet börjar blandas och upplevelsen tar över rollen från orden.

Att vandra på stigen i skymningsljuset är något alldeles extra – att göra det i en tyst grupp ger en dimension till. Du kommer att längta efter att göra om det.

Målsättningen med projektet är att fästa uppmärksamheten på de få orörda naturskogar som ännu finns kvar, deras speciella ekologi och atmosfär. Huldrans Natt ger ökad kunskap om den skogliga mångfalden, vilket är en förutsättning för den framtida naturvård projektet ytterst syftar till. Projektet har varit en naturlig del av att rädda Tärnanområdets sista gammelskogar från exploatering.

Följ med till Huldrans Natt – ett nattligt möte med urskogens väsen. Här får du också vandra och uppleva skogen på natten och ana urskogens väsen, som vi bara hört talas om i sagorna. Du får njuta av en riktig skog på natten, på ett liknande sätt som människor förr, innan elektriciteten kom. Du får också njuta av gammelskogens sånger och vildmarkssoppa över öppen eld.

Huldrans Natt vill stärka banden mellan människan och skogen. Spelet handlar mycket om att ta till sig av naturen genom att lyssna, lära sig, uppleva och närma sig den på dess egna villkor.

Beställ biljetter nu på visitroslagen.se
Mer info: facebook.com/huldransnatt