Huvudsponsor
Vårt
Studieförbund
Huldrans Natt stödjer den livsnödvändiga omställningen av skogsbruket i Sverige: ekosystembaserat skogsbruk (länk) – en väl beprövad metod som både bevarar livsviktig biologisk mångfald och till och med är mer lönsam i längden än traditionellt skogsbruk.
Huldrans Natt gillar Silva Skog
Föreningen Skydda Skogen stödjer Huldrans Natt

Skydda Skogen arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras. Föreningen arbetar också för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk, med stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism.

Föreningen tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens portalparagraf att miljömålet ska jämställas med produktionsmålet.

Brödet till vildmarksmåltiden kommer från
Affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna stöder oss med affischer och reklamkort