Huvudsponsor
Vårt
Studieförbund
Föreningen Skydda Skogen stödjer Huldrans Natt

Skydda Skogen arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras. Föreningen arbetar också för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk, med stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism.

Föreningen tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens portalparagraf att miljömålet ska jämställas med produktionsmålet.

Brödet till vildmarksmåltiden kommer från
Affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna stöder oss med affischer och reklamkort