Huvudsponsor
Föreningen Skydda Skogen stödjer Huldrans Natt

Skydda Skogen arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras. Föreningen arbetar också för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk, med stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism.

Föreningen tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens portalparagraf att miljömålet ska jämställas med produktionsmålet.

Vårt
Studieförbund
Domaruddens friluftsgård har ny arrendator som stöder Huldrans Natt. Förlängda öppettider utlovas i samband med föreställningarna.
Affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna stöder oss med affischer och reklamkort
Drängsjön vid Domarudden planterar ut ädelfisk och fiskekort kan köpas av sportfiskeklubben.
Jordnära kultur heter vår förening som driver bl.a. Skymningsspelet Huldrans Natt.
Årets skogsguide är Bosse Olofsson, professor i miljögeologi på KTH. Hans egen verksamhet heter Aquater.
Huldrans Natt stödjer den livsnödvändiga omställningen av skogsbruket i Sverige: ekosystembaserat skogsbruk – en väl beprövad metod som både bevarar livsviktig biologisk mångfald och till och med är mer lönsam i längden än traditionellt skogsbruk.
Huldrans Natt gillar Silva Skog
Brödet till vildmarksmåltiden kommer från
Till och från anlitar vi Systemtryck i Täby för vårt marknadsföringsmaterial.
En väldigt bra och välsorterad hälsokostbutik i Järna stöder oss med mat till ensemblen.