2021

Huldrans afton
– vallmusik, skogsbad och berättelser i skymningen
Detta år utvecklades det pandemianpassade upplägget med tre olika grupper som gick med varsin guide.

Medverkande: Skogsguider – Richard Wesemeyer, Nina Nu Wesemeyer, Fredrik Wesemeyer och Nemo Sjögren
Skogsman – Bosse Olofsson, Skogsbad – Richard Wesemeyer, Skogens folkminnen – Nina Nu Wesemeyer
Musik: Fredrik Wesemeyer, Elise Mae Nuding, Nemo Sjögren, Nina Nu Wesemeyer och Bosse Olofsson
Projektledning: Nina Nu och Richard Wesemeyer