1992

921992 spelar man fyra föreställningar i naturreservatet
Tyrestaskogen 3 mil söder om Stockholm.

Medverkar gör Nina Nu, Calle Bergil, Per Westman,
Tage Sivén och Anders Erkéus samt
Arne Marténg från SNF som ny kock och mentor,
tillsyningsman Göran Bergström som gårdstomte och allt-i-allo,
jägmästaren Olle Bengtsson som skogsguide, Oscar Dillner som spelman,
Gunilla Rydén och Malin Hallberg som dansare och innovatör,
Jonas Rudberg som skådespelare, Liselotte Dahlin som regimedhjälpare
samt Claes Draggart som kockmedhjälpare

Gröna Konsum, Samodlarna, Miljödepartementet, Stockholms Kulturförvaltning,
Räddningsverket, Stockholms Läns Landsting, SJ, SL samt Studiefrämjandet stöder projektet i år.

ensem