1990 – 96

1990 Värmland

1991 Pga. dödsfall i gruppen gjordes ingen föreställning detta år.

1992 Tyresta, Södertörn, Sörmland

1993 Tyresta, Södertörn, Sörmland

1994 Tyresta, Södertörn, Sörmland

1995 Tyresta, Södertörn, Sörmland

1996 Tyresta, Södertörn, Sörmland