1990

19901990 åker en experimentgrupp till Värmland
och spelar i Fänntjärn, Högboda och Perserud…

Skådespelaren / folktroberättaren Nina Ödlund (senare Nina Nu)
skogsekologen / läraren / sångaren Calle Bergil
scenografen / dansaren / dockspelaren Malin Olofsdotter
geologen / poeten Per Westman
Det som förenar dem är en stark kärlek till den svenska skogen och vad man kan uppleva där.

Alla har på olika sätt gjort saker förut som kunde likna Huldrans Natt.
Nu vill man bort från de traditionella teaterscenerna i staden och skapa
en upplevelse om urskogen, i urskogen, på natten.
Man vill nu använda ensemblens breda kunnande
och skapa en fin balans mellan fakta och poesi.
Man genomför sex föreställningar, på tre olika platser i Värmland.
Miljödepartementet, Naturvårdsverket och Studiefrämjandet stödjer projektet.

Medverkar gör också musikern/teknikern Tage Sivén,
musikern/spelmannen Göran Almås och musikern/ljudinnovatören Anders Erkéus.

 

 

storskogen